Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

voříšek  Rafi

Tanec se psem - Dog dancing

Divize A - Musical Dressage (hudební drezúra)

Je založena na pohybu psa – plynulý rytmický krok, klus nebo cval, přičemž pes je neustále v souladu s hudbou a psovodem, pohybujíc se blízko nebo i v určité vzdálenosti.

Je zde kladen důraz na přesnou práci psa, pes by měl držet vztyčenou hlavu. Sestava spočívá v drezúrových pohybech v pozici u nohy nebo ve volné pozici (heel nebo free pozici), doplněných dalšími pohyby (freestylovými).

Základní pohyby drezúry:

Pohyb psa ukazuje rovnovážné, plynulé a rytmické pohyby, které odráží načasování (rytmus) a frázování hudby. Pes se může pohybovat krokem, klusem i cvalem.

Dopředu - klus, skok, chůze, cval nebo běh

Stranou – doleva nebo doprava, kde pes udržuje paralelní kroky

Zpětný (dozadu) - chůze, klus, skok, nebo odraz

Kruhový (točivý, obcházení) – když se pes pohybuje v kruhovém tvaru jakéhokoli poloměru Vlnitý (hadovitý) - střídající se křivky, pes může tento pohyb vytvářet spolu s handlerem či za rekvizitou

Osový (pivot) – kde se pes otáčí kolem své osy ramen nebo hýždí a udržuje rovná záda

Divize B - Heelwork To Music (práce u nohy do hudby)

Princip Heelwork to Music kategorie je pes, pracující bez vodítka na pravé nebo levé straně psovoda nebo v nějaké jiné pozici v jeho blízkosti. Heeelwork má být podstatná část skladby (přibližně 60 % cviků v pozici u nohy). Heelwork představuje schopnost psa udržet rameno rozumně blízko levého nebo pravého kolena psovoda, který se pohybuje elegantně v jakémkoli vyhovujícím tempu. Přidané cviky (40 % freestyle ve volné pozici) by měly být ve skladbě obsaženy a měl by je spojovat heelwork.

Divize C - Freestyle (volný styl)

Freestyle je pro psovody, kteří své psy chtějí učit inovativní pohyby a ovládat je na různé vzdálenosti. Freestyle dovoluje jakékoliv prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými schopnostmi psa, nejsou nebezpečné nebo nepovolené v tréninku nebo při vystoupení, v jakékoliv pozici a vzdálenosti od psovoda.

Je to kategorie, která vyzdvihuje všechny zářivé pohyby, rotace, skoky, interakci s rekvizitami a psovodem a je to nejlepší kategorie pro vytvoření příběhu a dramatické interpretace hudby. Seznam těchto prvků je dlouhý – otočky, slalom, osmičky, úkroky, couvání, práce předních i zadních pacek, pozice, skoky, sudy…

Choreografie freestylu by měla být „příběhem“, ne pouhými cviky do hudby. Freestylová skladba může obsahovat cviky v libovolné pozici. Heelwork, jak je popsán výše, je akceptovatelný, takové cviky však musí zabírat minimální část skladby.

Základní pohyby Freestylu

Pohyby určené k demonstraci psovy obratnosti a pružnosti s využitím přirozeného pohybu psa. (Počítá se s tím, že pes svými schopnostmi cviku dodá konkrétní charakteristiku.)

Otočky: točení - spin - pes rotuje, otočka -twist - pes se otáčí v uzavřeném kruhu na místě kterýmkoliv směrem, flip - otočka s výskokem (salto)

Kruhy (Circle): pes se pohybuje po definovaném kruhu. Poloměr je neomezený a pes může kroužit kolem handlera či rekvizity.

Cik cak - slalom: soubor střídajících se kruhových pohybů nebo zatáček, které mohou být kolem nohou handlera, či rekvizity

Couvání - s handlerem, směrem od handlera, směrem k handlerovi a nebo okolo handlera či ve slalomu

Póza (pozice) - pes udržuje nehybnou pozici jako stoj, sed , leh, úklona, prosení, mávání packou, leh na zádech, leh na boku a tak dále.

Práce tlap – pes používá přední nohy individuálně na signál od psovoda

Vzdálení - pes je vyslán nezávisle na značnou vzdálenost.

Vysoké pohyby - panáčkování – pes po krátký čas balancuje pouze na zadních nohách

Plazení- pes se udržuje v pozici leh a při tom se pohybuje

Skoky – pes může skákat odrazem od psovoda či rekvizity, volným skokem nebo poskočením (zhoupnutí se na zadní)

Přetočení – sud - pes se přetáčí v pozici lehu doleva nebo doprava

Je třeba brát vždy ohled na psovu individuální formu, flexibilutu a přizpůsobení při zahrnování těchto pohybů nebo při jejich provádění.

Divize D - Tanec se psem (Dances with Dogs)

Sestava této divize musí být rozeznatelná jako tanec psovoda. Pes smí provádět libovolné cviky z dressage, heelwork či freestyle nebo kombinované v libovolné pozici, ale velký důraz je kladen na taneční prvky psovoda.

Když psovod předvádí taneční kroky, pes kopíruje jeho pohyb, nebo jej svými cviky vhodně doprovází (práce s nohama psovoda).

Volná pozice (free position)

Je pozice, kdy pes může být v jakékoliv pozici a vzdálenosti (pokud není specifikováno) k psovodovi, obrácen do jakéhokoliv směru. Tato pozice může být specifikována jako:

volná – blízká: kde pes je v jakékoliv pozici do vzdálenosti 1,5 metru od handlera (5 stop)

volná – vzdálená: kde pes je v jakékoliv pozici ve vzdálenosti více jak 1,5 metru od handlera (5 stop)                                                                                          
 


                                 
TOPlist